מדיניות פרטיות

תנאים כלליים 

אתר "חבל ארץ" הינו אתר אינטרנט המצוי בבעלות שלומי לובטון המספק שירות תיירות וטיולים ברחבי הארץ עם התמחות בטיולי סנפלינג, מערות ובולענים

המזמין באתר רשאי לבצע פעולות הרשמה ורכישה באתר במידה והנו: בעל תעודת זהות ישראלית, מעל גיל 18 ובעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

הזמנה המבוצעת על ידי המזמין באתר זה מהווה את הסכמתו לתקנון "חבל ארץ".

הזמנת מקום בטיולי חבל ארץ נעשית בכפוף לזמינותם.

הזמנה המתבצעת באתר לאחד או יותר משירותי התיירות המוצעים ע"י חברת "חבל ארץ" מהווה הסכמה מצד הלקוח לתנאי "חבל ארץ" ולכל התנאים וההגבלות המפורטים במסמך זה ויש לקרוא אותם יחד עם וכחלק בלתי נפרד עם הרשמה לטיול.

שימו לב: תשלום והרשמה אינם מהווים אישור לכך שהטיול יוצא. טיול יוצא רק לאחר שיש את מינימום המשתתפים הנדרש.

במידה והטיול לא יוצא לפועל עקב מיעוט נרשמים אנו נעדכנכם עד 3 ימים לפני מועד היציאה לטיול.

במקרה של ביטול עקב מיעוט נרשמים, כח עליון, מזג אוויר או מגבלות קורונה – תוכלו לקבל כספכם חזרה או לבחור מועד חדש ללא כל עלות נוספת.

תשלום יבוצע בביט, פייבוקס, העברה בנקאית או במזומן.

חשוב לדעת מראש:

  • אין צורך בידע קודם, אנחנו פה בשבילכם: נלמד, נסביר ונהיה איתכם לכל אורך הטיול
  • במידת הצורך, אחד ממדריכי הטיול יכול לגלוש יחד עם משתתף החש פחד גובה או קושי
  • במידת הצורך, נבצע הקפצת רכבים לסוף המסלול
  • רשימת הציוד האישי תשלח לכל משתתף לאחר הרישום הראשוני
  • הפעילות מתבצעת בהתאם לכללים והוראות חוזר מנכ”ל משרד החינוך והתרבות
  • הטיול יכול להשתנות בהתאם להנחיות או שיקול דעתו של המדריך המקצועי בשטח

תנאי ביטול:

ביטול 5-6 ימים לפני היציאה לטיול – 50 ש”ח לכל משתתף.
ביטול 3-4 ימים לפני היציאה הטיול – 150 ש”ח לכל משתתף.
ביטול 48 שעות לפני היציאה לטיול – עלות מלאה לכל משתתף.

שימו לב: תשלום והרשמה אינם מהווים אישור לכך שהטיול יוצא. טיול יוצא רק לאחר שיש את מינימום המשתתפים הנדרש.

במידה והטיול לא יוצא לפועל עקב מיעוט נרשמים אנו נעדכנכם עד 3 ימים לפני מועד היציאה לטיול.

במקרה של ביטול עקב מיעוט נרשמים, כח עליון, מזג אוויר או מגבלות קורונה – תוכלו לקבל כספכם חזרה או לבחור מועד חדש ללא כל עלות נוספת.

מדיניות אספקת מוצרים

רכישות; כרטיסים לאירועים

אתר חבל ארץ מאפשר, בהתאם ללוח האירועים ולזמינות הטיולים ולפי שיקול דעת הבלעדי של חבל ארץ, רכישה של כרטיסים לטיולים ( טיולי סנפלינג, טיולי מערות, טיולי בולענים ועוד ) המאורגנים על ידי חבל ארץ ו/או מי מטעמה. רכישת הכרטיסים לטיולים טעונה רישום מוקדם על ידי הרוכש באתר ומותנית בקיומו של אירוע בתאריך ושעה בלוח הטיולים של החברה המפורסם באתר, ובהתקיימות האירוע. לאחר מתן אישור לרכישת הכרטיסים בתהליך הרכישה יתבצע חיוב ויישלח אישור לרכישה לכתובת הדואר האלקטרוני אשר הוזנה על ידי הרוכש בעת הזמנת הכרטיסים.
מובהר כי הרכישה תושלם רק לאחר סליקה מוצלחת של כרטיס האשראי שמסר הרוכש במעמד ביצוע הרכישה. כמו כן, ייתכן ותישלח אל הרוכש גם הודעת SMS עם אישור הרכישה למספר הטלפון הנייד שהזין בעת הזמנת הכרטיסים.
לחבל ארץ שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת הכרטיסים על ידי הרוכש, בכל מקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום בגין הכרטיסים באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי הרוכש, אם לא נותרו מקומות פנויים לאירוע או שרוכש הכרטיסים אינו עומד בתנאי השימוש, לרבות, מילוי פרטי רישום מלאים.
יובהר, כי לחברה הזכות לבטל אירוע, בכל רגע טרם התקיימותו, מכל סיבה, ולרוכש לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
כניסה לאירוע אליו נרכשו כרטיסים באמצעות האתר תתאפשר באמצעות הצגת אישור לרכישה על גבי הטלפון הנייד ו/או הצגת עותק מודפס של אישור ההזמנה.
אישור ההזמנה יהווה אסמכתא לרכישת הכרטיס/ים על ידי הרוכש. מחירי הכרטיסים המוצגים באתר נקובים בשקלים חדשים בהתאם לשיעורו כדין במועד רכישת הכרטיסים.
בעת רכישת כרטיסים, על הרוכש לספק את פרטי אמצעי התשלום, בעל/ת אמצעי התשלום ואת אמצעי הקשר עם בעל/ת אמצעי התשלום כפי שיתבקש ממנו בעת הזמנת הכרטיסים
התשלום יוכל להתבצע באמצעות כרטיסי אשראי וכן באמצעות אמצעי תשלום אחרים אשר יפורסמו באתר מעת לעת. התשלום בגין רכישת הכרטיסים ייגבה רק לאחר קבלת אישור הזמנה. מתן פרטי התשלום על ידי הרוכש פירושה כי הרוכש הוא בעל אמצעי התשלום או כי ניתן לרוכש אישור על ידי בעלי אמצעי התשלום לעשות בו שימוש לצורך רכישת הכרטיסים. רכישת הכרטיסים כפופה לאישור ההזמנה ופרטי אמצעי התשלום על ידי חברת האשראי או, אם מדובר באמצעי תשלום אחר, על ידי גורם דומה רלוונטי. הרוכש מאשר בזאת מפורשות העברת פרטיו ופרטי התשלום לצדדים שלישיים לצורך וידוא תקינותם ואישור ההזמנה.
הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש הליכי המכירה.
החברה תחייב או תזכה את אמצעי התשלום אשר סופקו על ידי הרוכש בהתאם לפרטי ההזמנה, וכן תבצע בדיקות של פרטי התשלום, או תעביר מידע או תשיג מידע אודות המשתמש או על צדדים שלישיים כפי שיידרש מעת לעת ולצורך הזמנת הכרטיסים או מילוי תנאי השימוש, לרבות מספר כרטיס אשראי, זיהוי בעלי אמצעי התשלום ותוקף אמצעי התשלום.
על מנת להבטיח כי רכישת כרטיסים באתר תהיה בטוחה ומאובטחת, האתר עושה שימוש בטכנולוגיית SSL המאפשרת העברה בטוחה של מידע ברשת האינטרנט. וטופס הסליקה המוטמע באתר הינו טופס של חברת סליקה על פי תקן PCI . משמעותו שפרטי האשראי אינם מוזנים באתר חבל ארץ אלא ישירות באתר חברת הסליקה.
בנוסף, חבל ארץ נוקטת באמצעים סבירים, ככל הניתן, על מנת להגן על פרטי הלקוחות, החברה לא תישא בכל אחריות בשל נזק או אובדן אשר ייגרמו למשתמש/רוכש בשל גישה לא מאושרת לפרטי התשלום אשר סיפק משתמש/רוכש באתר בהיעדר רשלנות מצד החברה.
במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת מוצר/שירות המוצגים באתר והתברר כי מי מהם אזל או לא זמין, תודיע החברה לרוכש באמצעות הטלפון ו/או הדואר האלקטרוני והרוכש לא יחויב בגין מוצר/שירות זה. לא יינתן פיצוי בגין מקרה זה.
החברה רשאית שלא לאפשר לרוכש מסוים לרכוש מוצר/שירות באתר, וזאת מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה וללא צורך במתן הודעה מוקדמת, גם אם הרוכש הזמין בעבר מוצר/שירות באמצעות האתר.
לא ניתן לשנות את ההזמנה לאחר אישורה. יחד עם זאת, ניתן להחזיר את המוצר, בהתאם למדיניות הביטולים והחזרת המוצרים המפורטת להלן.

אחריות המוצר

במקרה של ביטול טיול עקב מיעוט נרשמים, כח עליון, מזג אוויר או מגבלות קורונה – תוכלו לקבל כספכם חזרה או לבחור מועד חדש ללא כל עלות נוספת.

חבל ארץ מתמחה בטיולי סנפלינג ומערות ובעלת ביטוח מתאים לכל הפעילויות שהחברה מקיימת לרבות הדרכת סנפלינג, קורסי סנפלינג, טיולי מערות, טיולים בארץ הבולענים.
יחד עם זאת החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה מהרשמה לטיולים ופעילויות החברה ואיננה אחראית למקרים של נזק, אבדן או גניבת ציוד במהלך הטיולים או מכלי הרכב בחניונים.